GDPR PRIVACY NOTICE

Παρακαλούμε, πριν υπογράψετε τη Σύμβαση Συνδρομής, βεβαιωθείτε ότι  έχετε διαβάσει τη Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PrivacyStatement) που ακολουθεί.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι εάν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε από τη κατάσταση αποδεκτών επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης εκ μέρους μας, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Διαγραφή» (link “Unsubscribe”)  που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της επικοινωνιών που θα λαμβάνεται από εμάς. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε την ως άνω διαγραφή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@namougellas.com.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τι είναι το  GDPR?

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος αντικατέστησε την Οδηγία  95/46/EC και έχει τεθεί σε ισχύ εντός όλης της ΕυρωπαικήςΕνωσης στις 25 Μαίου 2018. Στόχος του GDPR είναι να εναρμονίσει και να ενισχύσει την προστασία της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας καθώς και των σχετικών με αυτές προσωπικών δεδομένων στο  πλαίσιο της ΕυρωπαικήςΕνωσης.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι βρισκόμαστε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR και ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας δίκαια και νόμιμα, χρειαζόμαστε να μας παρέχετε τη σχετική σας συγκατάθεση.

Γιατί αυτό με αφορά?

Η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι μία Ελληνική εταιρεία, επομένως, όντας εγκατεστημένη εντός της ΕυρωπαικήςΕνωσης, υποχρεούται να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR. Ακόμη και στην περίπτωση που εσείς δεν ευρίσκεσθε εγκατεστημένος εντός της ΕΕ, εμείς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα.

Ποιές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συγκεντρώνουμε από εσάς?

Tα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να διατηρούμε νομίμως από εσάς, είναι το  όνομά σας, η επαγγελματική σας θέση,  η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email address)  καθώς και τα ενδιαφέροντά σας στους συγκεκριμένους τομείς της αλληλεπίδρασης μεταξύ μας, στα πλαίσια λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου www.namougellas.com του οποίου είστε συνδρομητής.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας?

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στέλνοντάς σας ενημερωτικά δελτία (newsletters), πληροφορίες επικαιροποίησης των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της εταιρείας μας, καθώς και προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας. Κατ’αρχήν, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός τou GDPR, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα αποκαλύψουμε τα πρσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο μέρος. Κατ’εξαίρεση, θα μπορούσαμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας, όπως υπηρεσίες  προώθησης πωλήσεων και πληροφορικής (marketing και  IT), οι οποίες θα ενεργούν κατ’εντολή μας και υπό τη γραπτή μας καθοδήγηση, και δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν  τα προσωπικά σας δεδομένα για δικό τους όφελος ή να αποκαλύψουν αυτά σε τρίτα μέρη. Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε, μέχρι τη στιγμή που τυχόν θα αποφασίσετε να διαγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών, πράγμα που θα συμβεί εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε τη Συνδρομή σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε από τη κατάσταση αποδεκτών επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης εκ μέρους μας, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Διαγραφή» (link “Unsubscribe”)  που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της επικοινωνιών που θα λαμβάνεται από εμάς. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε την ως άνω διαγραφή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@namougellas.com.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας.  Η ΓΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι αποφασισμένη και προσηλωμένη στην εφαρμογή των πλέον προηγμένων και εξελιγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικόττηας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων, έναντι οποιασδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης από εσάς πρόσβασης, κακής χρήσης, αποκάλυψης, ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πού θα τα απευθύνετε?

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό, καθώς και το δικαίωμα να αξιώσετε από εμάς να στείλουμε προς εσάς ή προς άλλα άτομα της επιλογής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα, με έναν δομημένο, προσιτό στην κοινή χρήση και ικανό να αναγνωσθεί με μηχανικά μέσα τρόπο και φόρμα. Επίσης μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς προώθησης πωλήσεων. Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, στέλνοντάς ένα  email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση info@namougellas.com. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι εάν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε από τη κατάσταση αποδεκτών επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης εκ μέρους μας, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Διαγραφή» (link “Unsubscribe”)  που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της επικοινωνιών που θα λαμβάνεται από εμάς. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε την ως άνω διαγραφή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@namougellas.com. Εάν τυχόν θεωρήσετε ότι η εταιρεία μας παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε απευθυνθείτε αμέσως προς εμάς. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα  να υποβάλετε την Καταγγελία σας προς την Ελληνική Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αριθ. 1-3, Τ.Κ. 115 23

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετιζόμενη με τα παραπάνω,  παρακαλούμε μη διστάσετε να έλθετε σε επαφή μαζί μας, αποστέλλοντάς μας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@namougellas.com.